За нас

Обективен:


Основната цел: подкрепа за развитието на административния капацитет на публичната администрация за постигане на социални и екологични цели на публичните политики чрез развитие на екотуризма.


Result:


Развитието на трансгранична мрежа от местни публични администратори, способни да управляват трансграничното развитие на устойчивия туризъм на трансгранично и Дунавско ниво: мрежа от Дунавски офицери, както е описано от Годишния форум на EUSDR в Улм през 2015 г. Проектът включва заедно с общите обучения за „Дунавски офицери“, ефективни инициативи за сътрудничество като: идентификация на правни бариери за трансгранична инфраструктура за екотуризъм, създаване на общи туристически продукти и др.