Topic outline

 • General

 • Studiu privind identificarea barierelor legale în calea dezvoltării infrastructurilor esențiale pentru turism în zona RO-BG transfrontalieră: coridoare verzi, cheiuri, infrastructură de observație etc.

  Se estimează că industria călătoriilor și turismului generează peste 15% din produsul intern brut
  (PIB) mondial și a generat peste 130 de milioane de noi locuri de muncă în ultimul deceniu. Ecoturismul
  este unul dintre cu cea mai rapidă creștere ale industriei turismului, cu accent pe conservarea mediului
  în strânsă legătură cu dezvoltarea socio-economică. Ecoturismul contribuie la creșterea ocupării forței
  de muncă și a antreprenoriatului la nivel local.
  Ca urmare a acestei game largi de definiții ecoturistice, piața de ecoturism a fost remarcabil de
  dificil de evaluat, iar valorile prognozate variază foarte mult, în funcție de diferitele piețe de origine.
  Având în vedere această creștere rapidă a turismului care implică zone naturale, factorii de decizie ar
  trebui să revizuiască legislația existentă și să ia inițiative la nivel internațional, regional și național, pe
  baza unor cazuri de bune practici deja existente: Costa Rica, Mexic, Norvegia etc. Dar, din diferite
  motive, acest lucru nu se întâmplă pretutindeni, deoarece există o mulțime de bariere juridice,
  majoritatea la nivel național, regional sau local. Revizuirea și actualizarea legislației pentru includerea

  și reglementarea beneficiilor ecoturismului, dar mai ales amenințările la adresa acestuia sunt încă într-
  o fază incipientă, în special în zona RO-BG transfrontalieră. Deși ambele țări au o Strategie Națională

  pentru Ecoturism, au fost implementate doar câteva măsuri concrete, traduse prin legi.
  Acest studiu preia o abordare în contextul Dunării privind barierele juridice care împiedică sau
  descurajează autoritățile locale sau inițiativele private să continue să dezvolte ecoturismul (în ceea ce
  privește infrastructura, dar și serviciile, metodele de promovare și certificare) în județele din România și
  Bulgaria străbătute de acest fluviu.

  Proiect 16.5.2.009 “Danube Ecotourism”

  Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.

  www.interregrobg.eu

  BUTONE